Paleo

Paleo tu, paleo tam – máločo je dnes tak známym a zároveň „kontroverzným“ štýlom stravovania. Ošiaľ a šuškandu, aké v 90. rokoch po nežnej revolúcii u nás zažilo vegetariánstvo, dnes zažíva paleo. Bloguje sa o ňom, píše sa o ňom v médiách, a tvorí akúsi novodobú trendy diétu. Aj napriek tomu (alebo práve preto?) však nie každý vie čo sa pod pojmom Paleo skutočne skrýva.

Paleo, alebo originálne paleolitická diéta (vo význame strava), je štýl stravovania, ktorý stavia na jednej zásadnej myšlienke – že evolučne z hľadiska stravy a životného štýlu sme stále uspôsobení na život lovcov-zberačov a všetky dnešné civilizačné chronické choroby nspôsobuje práve odklon od tohoto života smerom k farmárskej a dnes konzumnej spoločnosti.

Ako už asi tušíte, paleo je preto v prvom rade o preriedení jedálnička o potraviny, ktoré by naši predkovia nejedli (lebo ich nepoznali). Sem sa radia z veľkej časti hlavne kultúrne plodiny ako obilniny, zemiaky, ryža, ale napr. aj kukurica.

Naopak, dôraz sa kladie na konzumáciu potravín, na ktorých odrástli generácie našich vzdialených predkov – vajcia, mäso (podľa možnosti divina), divo rastúce plodiny (veľa druhov zeleniny) atď. Prirodzene tak paleo strava inklinuje k veľkým množstvám bielkovín a tukov a naopak k nízkym množstvám sacharidov.

Či a nakoľko sme naozaj uspôsobení životu pred tisícročiami je otázka s nie úplne jasnou odpoveďou. Na jednej strane je jasné, že mnohé dnešné potraviny a hlavne zloženie jedálnička majú negatívne dopady na naše zdravie, na druhej strane sme sa ale aj v relatívne krátkom časovom období (niekoľko tisícok rokov), prispôsobili vo veľkej miere aj takým potravinám, ktoré by praľudí parádne rozhodili (napr. mliečne produkty) a teda nie je možné tvrdiť, že máme stále telá praľudí.

Druhy Paleo diéty

Ako to už pri diétnych systémoch býva, okolo nosnej myšlienky sa vytvorí vždy viacero „poddruhov“ – spôsobov ako danú stravu viac, či menej striktne dodržiavať. Pri Paleo diéte vieme dnes rozoznať 5 hlavných prúdov:

 • Low Carb Paleo – je viacmenej základným Paleo prístupom k strave. Dalo by sa označiť aj ako predchodca zvyšných druhov (toto je to, čo bolo prvé). Jedná sa o striktné vylúčenie kultúrnych plodín (obilniny, strukoviny, zemiaky, ryža, …) a mliečnych výrobkov. Povolené sú rôzne druhy mäsa, vajcia, zelenina, orechy, v obmedzenej miere ovocie.
 • Autoimunitné paleo – prísnejšia verzia Paleo diéty, uspôsobená pre ľudí s autoimunitným ochorením. Zo stravy sa oproti Low Carb Paleu vyradia aj orechy, vajcia a ľuľkovitá zelenina (paprika, paradajky, baklažán, …). Je dosť populárna, hlavne medzi ľuďmi, ktorí zvyknú hnať všetky diéty do extrému a čiastočne aj vďaka tomu sa vedú v Paleo komunite siahodlhé polemiky nad vhodnosťou ľuľkovitých druhov zeleniny v klasickom paleo stravovaní.
 • Primal diet (inak nazývané aj lacto paleo) – miernejšia forma Paleo diéty, v ktorej je povolený aj príjem mliečnych produktov.
 • Perfect Health Diet – alebo aj Paleo diéta, ktorá sa nesnaží bojovať križiacku výpravu proti sacharidom. Perfect Health Diet je založená na myšlienke, že živočíšne a rastlinné zložky nášho jedálnička by mali byť v rovhováhe. Povoľuje niektoré potraviny, ktoré striktné low-carb Paleo odmieta, ako napríklad tzv. safe starches (bezpečné škroby) kam zaraďujeme trebárs ryžu, či zemiaky. Pod pojmom safe-starch sa tu rozumejú hlavne potraviny, ktoré po tepelnej úprave nie sú pre telo toxické (ako napr. obilniny či strukoviny). 
 • 80/20 Paleo – je snaha implementovať Paleo do bežného života dnešného človeka a spoločnosti kde zvyky nie vždy umožňujú striktne dodržiavať paleo diétu. 80/20 znamená, že sa človek snaží 80% času dodržiavať Paleo, a zvyšných 20% si dovolí „odbočenie“ od zvoleného stravovacieho smeru.

K paleo fenoménu by sa patrilo spomenúť ešte tri veci, ktoré tvoria jeho piliere:

Kvalita potravín – vo veľkej miere sa hľadí práve na to odkiaľ potraviny pochádzajú, ako boli dopestované, dochované, resp. či boli ulovené, alebo sú z chovu atď. Cieľom je čo najviac sa priblížiť kvalitatívne k potrave „z divočiny“, akú konzumovali aj naši predkovia a eliminovať potravu, ktorá vraj môže mať odlišné charakteristiky napr. v dôsledku genetických mutácií, chovu, či použitého spracovania.

Aktivita / Pohyb – samotné paleo nie je len o strave, aj keď tá tvorí asi najdôležitejšiu časť. Veľký dôraz sa pri paleo diéte kladie aj na pohybovú aktivitu. Ak je cieľom paleo diéty simulovať život pračloveka, tak neoddeliteľnou súčasťou je práve poriadna fyzická aktivita (praľudia nesedeli na riti za počítačmi).

Prerušované hladovanie – okrem toho, že praľudia nesedeli na riti, venovali tento „dnes presedený“ čas zháňaniu potravy. To znamená, že istú časť dňa venovali nie jedeniu, ale naopak lovu. Aj preto mnoho vyznávačov paleo diéty zapája do svojho režimu aj princípy prerušovanej hladovky.

Výhody paleo diéty

 • obmedzenie príjmu energie v dôsledku obmedzenia príjmu sacharidov (bez nich sa oveľa ťažsie prejedá)

Nevýhody paleo diéty

 • niekedy problémové udržiavať tento stravovací systém v spoločnosti
 • pri vybraných druhoch paleo diéty možný nedostatok kvalitných sacharidov
 • riziko vysokého príjmu nekvalitných tukov
 • riziko nedostatočného príjmu niektorých vitamínov, minerálov a fytonutrientov
 • zatiaľ nedostatok vedeckých dôkazov o jednoznačnej prospešnosti paleo stravovania