Ájurvéda

Ájurvéda nie je priamo diétny systém či spôsob stavovania sa. Je to druh alternatívnej medicíny pochádzajúca z Indie a zahŕňa viac rôznych aspektov životosprávy, ako len samotnú stravu. Tá však tvorí asi najdôležitejšiu časť celej Ájurvédy, preto sa jej budeme venovať ako samostatnému druhu stravovania.

Zadefinovať presne, v čom samotné stravovanie podľa Ájurvédy spočíva, je ťažšie. Vo svojich princípoch sa totiž spolieha na delenie ľudí do niekoľkých typov. V našich telách sú podľa Ájurvédy tri dóšy (energie / prvky) – Váta, Kappa a Pitta. Každá má typické prejavy a každý človek prirodzene inklinuje k jednej, dvom, či výnimočne ku kombinácii všetkých troch (teda prevláda a navonok sa u neho prejavuje konkrétna dóša). Podľa toho je určený jeho typ (napr. Pitta, príp kombinácia Váta-Pitta atď). V prípade nesúladu tohto typu a nášho životného štýlu potom dochádza k nerovnováhe a následne k chorobám.

Bohužiaľ vedecké dôkazy pre takéto delenie, samotné dóšy, či typológiu ľudí neexistujú a aj samotná účinnosť Ájurvédy ako takej je značne diskutabilná.

Podľa individuality sa následne volí ideálny životný štýl, ktorý zahŕňa ako stavu, tak aj športové, relaxačné aktivity, či odporúčania do pracovného života alebo vzťahov.

Každá dóša (príp. ich kombinácia) sa v strave podľa Ájurvédskej teórie prejavuje rôznymi chuťami (kyslé, sladké, trpké, slané …), preto je často pre jednotlivé typy ľudí viacmenej zakázaná konkrétna „chuť“ (príp ich kombinácia).

Čo sa môže a nemôže jesť podľa Ájurvédy

Čo sa týka samotnej stravy, Ájurvéda toho všeobecne príliš veľa nezakazuje – vždy to záleží na konkrétnom „type“ človeka. Čo je však prevažne spoločné, je väčšinou striedmejšia konzumácia mäsa, zakazovanie najrozšírenejších a u nás najkonzumovanejších druhov ako kuracie, či bravčové.

V niektorých prípadoch sa obmedzujú takmer celé druhy potravín. Hlavne čo sa týka dostupnosti v našich obchodoch, môže byť potom celkom problém tých niekoľko povolených druhov napr. mäsa, nájsť, no na druhej strane nikdy sa nejedná o neriešiteľnú situáciu a vždy je povolené v danej kategórii potravín aspoň čosi.

Nevýhodou je aj pokiaľ sa zvolené odporúčania náhodou trafia do „alergií“ konkrétneho človeka, ktorý tak môže zmenou stravy získať práve negatívne efekty.

Vo všeobecnosti je Ájurvéda tiež silno ovplyvnená tradičnou Indickou kuchyňou, čiže skôr „jedlom chudobnejších“ a inklinuje tak vo veľkej miere k viac, či menej prísnejším formám vegetariánstva.

Aby sme však neposudzovali len jednu stranu mince – v niektorých prípadoch sú odporúčania naozaj zdraviu prospešné, hlavne ak sa náhodou alternatívny liečiteľ trafí určením typu človeka tak, že obmedzí alergény, ktorých má človek v strave priveľa a doteraz mu škodili, alebo „predpíše“ človeku, ktorý doteraz zanedbával konzumáciu jednej zložky (napr. zeleniny), práve jej väčšie zaradenie do jedálnička. To je však do veľkej miery závislé na skúsenostiach diagnostika (a to ako v ájurvéde, tak aj v iných zdravotných odboroch), ale aj šťastí a náhode.

V mnohých ďalších prípadoch tak zmenou jedálnička človek spestrí stravu natoľko, že začne prijímať v dostatočnom množstve aj nutrienty, ktorých mal v „starej“ strave nedostatok. To je často následok hlavne obmedzenia zložky stravy, na ktorej stála stará strava daného človeka a teda ten je nútený skúšať nové potraviny, hľadať nové možnosti „čo jesť“ a obohacovať tak svoj jedálniček.

Oba prípady sú však dosť o náhode. Investovanú energiu a aktivitu je možné vynaložiť na zmenu stravy podľa moderných poznatkov, čo má zaručenejší efekt.

Pozitíva (výhody) Ájurvédy:

  • Ak má liečiteľ využívajúci ájurvédy skúsenosti aj z iných zdravotných odborov, je možné, že určí diagnózu tak, že dôjde k vylúčeniu alergénov zo stravy, ktoré dovtedy škodili a teda skutočne zlepšeniu zdravia vďaka strave.
  • Väčšinou obsahuje dostatok tukov aj sacharidov.
  • Dôraz na individualitu (aj keď je otázne nakoľko sú jednotlivé odporúčania prospešné).
  • Vo väčšine prípadov je možné stravovanie aj v našich podmienkach (rôzne odporúčané potraviny sú bežné aj u nás).
  • Nejedná sa o diétu, ale o stravovací systém, takže pri jeho dodržiavaní je možné trvalé schudnutie bez jojo efektu, zlepšenie celkovej životosprávy a zdravia aj v dlhodobom hľadisku.
  • Väčšinou dostatok minerálov, vitamínov, antioxidantov a iných dôležitých látok – závisí to na konkrétnom type, no prakticky sa nezakazujú kompletné skupiny potravín (vždy sa nájde niekoľko povolených) a teda strava je tak väčšinou dostatočne pestrá.

Nevýhody Ájurvédy:

  • Nemá vedecký základ – moderná veda nepozná nič ako „dóšy“ a niektoré odporúčania Ájurvédy sú buď neoverené, alebo v priamom rozpore s overenými poznatkami.
  • Pri zlom určení typu a nastavení konkrétnych stravovacích odporúčaní, môže dôjsť nie k zlepšeniu, ale k zhoršeniu zdravotného stavu, či priberaniu.
  • Nie je vhodná v niektorých prípadoch, napr. pri kulturistike, či iných športoch, kde je kladený dôraz na vysoký príjem kvalitných bielkovín. Obmedzovaním mäsa sa vo väčšine prípadov znižuje množstvo kvalitných bielkovín (z mäsa) buď na úkor rastlinných, alebo rovno na úkor sacharidov.